Tillverkare

TILLVERKARE

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas.

Du som tillverkare måste CE-märka dina tjänster såsom att för första gången förändra träets naturliga prestanda mot brand från D-s2,d0 till B-s1,d0. Det spelar ingen roll om produkten längre bort i kedjan förändras igen, du har fortfarande juridiskt skyldighet att CE-certifiera din egen insats enligt byggproduktförordningen 305/2011.

Prestandadeklaration - En röd tråd i kedjan som enligt lag måste följa produkten från vagga till graven

Massivt trä och träbaserade skivor, t.ex. plywood, omfattas av harmoniserad produktstandard och måste således CE-märkas innan de får placeras på EUs medlemsländer inklusive t.ex. Norge. På webbplatsen Nando finns en lista över alla harmoniserade standarder, på engelska. Där står också när standarden kan börja användas och när standarden måste användas. Tiden däremellan kallas standardens samexistensperiod.

Se film om Tillverkare, klicka här.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.