Tändskyddande beklädnad

TÄNDSKYDDANDE BEKLÄDNAD

  • Tidigare begrepp tändskyddande beklädnad är ersatt med K210/B-s1,d0. Beklädnadens uppgift är att skydda bakomliggande substrat mot eld/skada.
  • Beklädnaden skall ha egna egenskaper mot brand d.v.s. K210 och B-s1,d0.
  • Debatt föreligger huruvida tunt lager applicerat färgskikt är en beklädnad eller inte. Enligt Rikstermbanken är ett färgskikt en beläggning/ytskikt och inte en beklädnad.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.