SP-Fire 105

SP-Fire 105 Fasadbeklädnad

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnad i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2 fasad enligt Boverkets BBR. Godkänd SP-Fire 105 fasad skall alltid av tillverkaren omfattas av typgodkännandebevis där godkännandet inkluderar godkända egenskaper för exteriör användning, så kallad beständighet enligt CEN/TS 15912 DRF EXT.

DET SPELAR I PRAKTIKEN INGEN ROLL om godkänt system oavsett brandskyddsfärg eller brandimpregneringsmedel klarar SP-Fire 105, om systemet inte har beständiga egenskaper. Att använda sig av system som är provade och godkända enligt SP-Fire 105 utan beständiga egenskaper innebär att brandtekniska egenskaper försvinner på mycket kort tid. Det finns brandskyddsfärg som inte klarar av att målas för exteriör fasadbeklädnad precis som att det finns brandimpregneringsmedel som urlakas på grund av hygroskopicitet. Det är därför mycket viktigt att sakkunnig brand, arkitekter och användare såsom byggentreprenör enbart föreskriver och använder sig av typgodkända system enligt SP-Fire 105 och CEN/TS 15912 EXT alternativt ASTM D2898.

SYSTEMETS UPPBYGGNAD består av fasadpanel, reglar och eventuella luftspaltsåtgärder för att förhindra skorstenseffekt. SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens uppbyggnad, inte en konstruktionsprovning av väggen i sin helhet såsom brandavskiljande konstruktion. Detta är viktigt att känna till då många tror att träpanel som uppfyller SP-Fire 105 går hand i hand med hela väggkonstruktionen vilket inte stämmer. I de fall bakomliggande substrat inte består av A1 eller A2 så måste kompletterande åtgärd, t.ex. A2-godkända skivor, användas om träelement används som vanligtvis har brandklass D-s2,d0. Om särskilda åtgärder provas vid SP-Fire 105 provning, t.ex. avskärning i fasad med plåtbleck, så måste alltid sådant plåtbleck användas precis som att perforerat plåtbleck för luftspalt används vid provning. Om sådana åtgärder är provade vid SP-Fire 105, men inte används i verkligheten, så monteras en icke godkänd SP-Fire 105 beklädnad. Standard substrat i SP-Fire 105 provning är en rigg av lättbetong, och träpanel som monteras mot annat substrat än A2 skall således isoleras eller använda brandklassad A2-skiva för att säkra upp euroklass D-s2,d0 substrat(t.ex. limträ stomme, prefab moduler med flera).

FAKTA ÖVERGRIPANDE EGENSKAPER SP-Fire 105

  • Godkänt alternativ till obrännbar A2-fasad
  • Inga nedfallande delar
  • Begränsad brandspridning längs fasaden
  • Max 80kW värmestrålning från fasad
  • Max 450° C i takfot
  • Målad fasad kräver godkänt prov av målad fasad
  • Branschkrav på brandskyddsmedlets beständiga egenskaper, t.ex. CEN/TS 15912 EXT

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.