REAKTION MOT BRAND

MATERIALETS REAKTION MOT BRAND (SS EN13823)

Europas system för typprovning och klassificering av byggprodukter och som ligger till grund för CE-märkning.

Klassificering av träprodukter enligt SS EN13501-1 innebär inledande typprovning enligt provningsmetod SS EN13823 för euroklass B och C av aktuellt träslag samt att inkludera monteringsförhållande, t.ex. montering på A2 substrat med eller utan luftspalt, eller bakomvarande substrat av D-s2,d0 med eller utan luftspalt och så vidare. Provningsresultatet ligger som grund för produktens/träslagets klassificering enligt klassifikationsstandard SS EN13501-1 inom prestandagruppering B, C, D, F. Observera att föreskrivande i bygghandling inte skall ske mot klassifikation standard SS EN13501-1, föreskrivande i bygghandling skall ske mot harmoniserad produktstandard där EU ställer krav på CE märkning av massivt trä och träbaserade skivor enligt EN14915:2013 eller EN13986:2004.

Föreskrivande av brandklass B och C ställer obligatoriskt krav på CE-märkning och prestandadeklaration, så kallad DoP

VIKTIGT att känna till är att brandprov (brandrapport) och klassificering (klassifikationsrapport) inte är en certifiering av produkten och inte av tillverkarens process. Klassificering av produkten redovisar enbart produktens prestanda, medan certifiering, t.ex. CE-märkning, är det officiella körkortet där hela tillverkningskedjan och kontrollsystem ingår, dock inte "på plats behandling" som inte kan CE-märkas. CE-certifiering innebär däremot inte att nationella byggregler uppfylls, detta måste kontrolleras mot BBR och PBL.

KOM IHÅG att industriellt impregnerade och målade produkter alltid omfattas av CE-märkning och prestandadeklaration när euroklass B och C saluförs. Brandskyddande träprodukter utan CE-märkning får inte saluföras och inte heller användas enligt EUs byggproduktförordning 305/2011.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.