K210/B-s1,d0 (tändskyddandebeklädnad)

K210/B-s1,d0 (tändskyddandebeklädnad)

När Europeiska systemet infördes ställdes kravet att tändskyddandebeklädnad skulle klassas om enligt europeiska benämningar och provningsstandard. Den stora förändringen är i princip att lådmetoden NT-Fire 004 ersattes av EN13823, medan ugnsprovningen är densamma EN14135 (NT-Fire 003). Sedan förändringen har branschen varit delad i två läger, där den ena sidan menar att vid K210/B-s1,d0 så skall träpanelen i sig självt uppfylla både K210 och B-s1,d0 och således måste alltid K210 också vara av prestanda B-s1,d0. Den andra sidan däremot menar att obehandlat trä (D-s2,d0) kan klassificeras som K210 och separat med applicerat ytskikt såsom B-s1,d0.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL är att det föreligger debatt huruvida applicerat färgskikt på träunderlag är K210/B-s1,d0 eller inte. Vissa instanser, producenter och utövare menar att brandskyddsfärg applicerad på träpanel är K210/B-s1,d0 medan Boverket i utlåtande och seminarium menar att funktionskraven enligt beklädnadens syfte K210/B-s1,d0 inte uppfylls.

OAVSETT VILKET så har åtgärden brandimpregnering eller brandskyddsmålning som syfte att skydda träet. Att acceptera trä med prestanda D-s2,d0 som K210 i syfte att nyttjas som K210/B-s1,d0 innebär i praktiken att branschen accepterar att en "vanlig träplanka agerar offerplanka" för att skydda en annan planka.

BRANDIMPREGNERAT TRÄ har egenskap där träet i sig självt är K210 med egenskap B-s1,d0. Detta innebär att beklädnaden skyddar sitt underlag med egenskap B-s1,d0 utan annan beläggning.

  • Kombinationen blir K210/B-s1,d0 + B-s1,d0.
  • BRANDSKYDDSMÅLAT TRÄ har egenskap där träet i sig självt är K210 med egenskap D-s2,d0. Detta innebär att beklädnaden skyddar sitt underlag med egenskap D-s2,d0 och i praktiken offrar sig själv för att skydda bakomvarande material.

  • Kombinationen blir K210/D-s2,d0 + B-s1,d0.
  • OM SKYDDAT.NU

    SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

    Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.