Importörer och Distributörer

IMPORTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER

Den som köper varor inom EU:s inre marknad och som säljer dem vidare i en kedja som slutligen når användaren, kallas för distributör.

 • Du är distributör om du köper in varor från exempelvis Tyskland eller Norge eller här i landet och sedan säljer dem till återförsäljare eller till slutanvändare.

 • Du är importör om du säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke likställs du med tillverkare. Du har då skyldighet att tillhandahålla prestandadeklaration och CE-märka produkterna. Detta innebär att du måste enligt lag upprätta avtal med ackrediterat organ och inleda typprovning, tillverkningskontroll, kvalitetssystem, inspektion av fabrik och i tillverkningsprocess m.m.

  Kom ihåg att det är Ditt ansvar

  För att du ska få sälja byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska de vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Du ska också se till att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Som importör ska du emellertid inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

  Du har utökat ansvar när du säljer under eget varumärke

  När du importerar från tredje land och säljer byggprodukterna vidare under ditt företagsnamn eller varumärke, så betraktas du som tillverkare enligt byggproduktförordningen. Det innebär att du själv ska prestandadeklarera och CE-märka dessa produkter. Det innebär även att du har det fulla ansvaret för att tillverkningskontrollen sköts på det sätt som framgår av förordningen och den aktuella harmoniserade standarden.

  Se film om Importör, klicka här.

 • OM SKYDDAT.NU

  SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

  Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.