Grossist & Inköpare

Trävaruhandel och Inköpare

Du känner väl till dina skyldigheter? Som grossist har du ett skall-krav på dig att tillhandahålla produktens prestandadeklaration till din kund. Det spelar ingen roll vad din leverantör av produkt säger, prestandadeklaration måste du alltid tillhandahålla din kund då det är nedströmsanvändarens skyldighet att kontrollera att prestanda överensstämmer med kravet. Om din kund inte får DoP av dig, hur skall då kunden kunna fatta rätt beslut?

Byggindustrin avspeglas ofta i korta leveranstider och krav på pressade priser. Att lösa dessa problem på bekostnad av bristande och/eller felaktig dokumentation är fel sätt att lösa problemet på vid t.ex. försening. Brandskyddat trä är inte lagervara, allt tillverkas eller åtgärdas mot beställning där produkter ofta är specialanpassade såsom längder, kvalitet, ytbehandling m.m. Som grossist av träprodukter måste du ta ansvar för att de produkter du levererar till byggarbetsplats inte tillhör den kategori produkter som saknar CE-märkning, saknar prestandadeklaration med flera dokument som krävs. I situationer där olyckan är framme så kan brister i dokumentation av produkten lastas säljande aktör, vilket är du i egenskap av distributör.

TRÄVARUHANDEL / GROSSISTDu känner väl till att det är olagligt att sälja produkter utan prestanda-deklaration!

  • Du har skyldighet att överlämna produktens prestandadeklaration (DoP) till din kund.
  • Varje enskilt träslag har SKALL-KRAV att vara certifierat såsom CE-märkt.
  • Klassifikation och brandrapporter är inte korrekt underlag till kund. DoP är lagkrav.
  • Du har skyldighet att överlämna komplett uppsättning tillhörande handlingar, t.ex. drift, skötsel och underhåll till din kund.
  • Leverans skall intygas med av tillverkaren utfärdat leveransintyg, s.k. CoD.
  • Kom ihåg: Krav på billiga och snabba leveranser går aldrig före säkerhet och korrekt dokumentation.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.