Flödesmaskin/spray

Flödesmaskin/spray

Att applicera brandskyddsmedel eller flamskyddsmedel via flödesmaskin med borstar, doppning och sprayning är en metod som inte skall förväxlas med vakuum-tryckimpregnering. Flödesmetoden bygger på att träet av egen kraft absorberar brandskyddsmedlet via öppna fibrer.

Effektiviteten av flödesbehandlingen styrs uteslutande av träets egen vilja, d.v.s. egenskaper som cellstruktur, kapillära egenskaper, densitet, hyvlad eller sågad yta med flera faktorer avgör hur träets prestanda mot brand påverkas.

FAKTA ÖVERGRIPANDE EGENSKAPER

  • Upptagning av brandskyddsmedel sker främst på träets yta och lösa träfiber
  • Betydligt mindre upptagningsmängd i relation till vakuum-tryckimpregneringsprocess
  • Upptagningen är spontan och svår att säkerställa
  • I princip finns ingen processtid då träpanelen är klar i och med att den passerat sprutboxens munstycke
  • Torkning i virkestork krävs inte på grund av liten upptagningsmängd av brand/flamskyddsmedel
  • På lika sätt som brandskyddsmålning måste flödesapplicering ske på 4 sidor vid öppen konstruktion
  • Beständighet oklar, inget fabrikat har typgodkända egenskaper enligt CEN/TS 15912 DRF EXT

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.