Euroklass B, C, D och F

EUROKLASS B, C, D, E, F.

Trä kan aldrig uppnå euroklass A1 eller A2 eftersom trä är ett organiskt brännbart material. Det finns producenter som påstår så, men det är fel.

Den högsta klassificering trä kan uppnå är euroklass B med tilläggsindex -s1 och -d0 och skrivs då som B-s1,d0. Euroklass C-s2,d0 (tidigare kallad ytskiktklass 2) har lägre prestanda än euroklass B, men högre än träets egen prestanda som är D-s2,d0 (CWFT). Vissa förädlingsprocesser av trä för bättre beständighet kan ge träet försämrade egenskaper mot brand, vilket kan resultera i att träet sänks till euroklass E.

EUROKLASS B: är den högsta prestanda trä kan uppnå och med tilläggsindex –s1, s2, s3 och –d0, d1, d2. Den högsta klassningen av trä B-s1,d0. Indexvärden - s, -och - d är tillägg som anger utveckling av lite eller mycket rök samt förekomst av brinnande partiklar och droppar. När det gäller s-värden så är - s1 den lägsta rökutvecklingen och som alltid föreskrivs inomhus.

Notering: Rökklassen har mindre betydelse vid montering utomhus, vilket avspeglas i Norges krav som är B-s3,d0 medan Danmark ställer krav på B-s1,d0

EUROKLASS C: Föreskrivs i byggregler främst i mindre lokaler, litet antal personer i lokalen, privata bostäder och på vägg i kombination med sprinklers.

EUROKLASS D: Träets egna naturliga prestanda d.v.s. reaktion mot brand enligt CWFT.

EUROKLASS F: Denna prestanda är sämre än träets naturliga, och får i princip inte användas där brandtekniska krav ställs. Vissa förädlingsprocesser mot beständighet genererar högre Figra än träet själv genererar, såsom euroklass D, och därmed kan produktens prestanda försämras till att klassificeras enligt F.

KOM IHÅG att varje enskilt träslag måste ha klassificerad prestanda och skall ingå i ett CE-godkännande. Ett träslag av t.ex. gran med prestanda B-s1,d0 kan inte utgöra acceptans för annat träslag t.ex. furu, björk, ek och så vidare.

  • Varje enskilt träslag skall ha verifierad prestanda
  • Var noga med att kontrollera att prestandan uppnås vid montering av luftspalt
  • Prestandan (t.ex. B-s1,d0) skall inkludera färgsättning, t.ex. täckande färg, lasyr m.m. Detta gäller även brandskyddsmålad träpanel
  • Industriellt brandmålat trä omfattas av samma krav som brandimpregnerat trä, d.v.s. krav på CE-märkning och DoP
  • På-plats-målat trä går inte att CE-märka. Kontroll av utförandet hänvisas till kontrollsystem som Nordiskt Brandskyddat trä utformat. Klicka här.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.