Byggnad & Klasser

Byggnadsklasser

Utifrån skyddsbehovet kan byggnader delas in i olika brandtekniska byggnadsklasser, se Figur 9.

- Br0 - Byggnad med mycket stort skyddsbehov
∼ Större byggnader >16 våningar
∼ Verksamhetsklasserna 5C/5D mm.
- Br1 - Byggnad med stort skyddsbehov
∼ Byggnader med tre eller fler våningar (gäller inte småhus) mm.
- Br2 - Byggnad med måttligt skyddsbehov
∼ Byggnader med två våningsplan
∼ Enplansbyggnad med en yta större än 200 kvm mm.
- Br3 - Byggnad med litet skyddsbehov
∼ Enplanshus mm

Byggnadsklasser

Byggnader delas in i olika verksamhetsklasser, se Tabell 7, utifrån personers lokalkännedom eller förmåga att själv sätta sig i säkerhet vid fall av utrymning, samt om de förväntas vara vakna.

Tabell 7 – Sammanfattning över verksamhetsklasserna enligt BBR. (BFS 2014:3) Verksamhetsklasser

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.