Byggherre & Entreprenör

Byggherre & Byggentreprenör

Som byggherre har du det absoluta ansvaret för byggnadens brandsäkerhet. Det är därför viktigt att du kontrollerar att din byggentreprenör följer kraven för upphandling av produkter som är prestandadeklarerade.

Det är inte ovanligt att projektet omfattas av tidspress,och åtgärder såsom brandskydd allt för ofta glömts bort och blir en panikåtgärd att lösa. Korta leveranstider, låga priser och bristande dokumentation är en konkurrensfaktor mot den seriösa del av industriella tillverkare som har leveranstider, korrekt dokumentation. Du som byggherre får aldrig bortse från att brandskydd handlar om personsäkerhet, egendomsskydd, förebyggande miljöpåverkan med mera, i relation till att acceptera bristfällig kvalitet och dokumentation. Om du som byggherre känner dig trygg i att använda icke certifierade produkter så ger SKYDDA.NU dig ett råd. Innan du tar ditt beslut, fråga ditt försäkringsbolag om de accepterar att försäkra byggnadsverket där träprodukter utan godkända egenskaper och utan godkänd dokumentation är tänkt att användas. Samma fråga bör ställas till byggnadsnämnden inför slutbesiktning. De har, precis som försäkringsbolagen, också krav på användande av produkter med egenskap mot brand och korrekt dokumentation.

CHECKLISTA FÖR BYGGHERRE & ENTREPRENÖR BEGÄR ALLTID DOKUMENTATION

  • Bilaga-E, bilaga som ger dig överblick av produktens prestanda.
  • Bilaga-C, bilaga som ger översikt om tillverkarens kvalitetssystem.
  • Prestandadeklaration är ett lagkrav. Finns ingen DoP, välj annan produkt.
  • Ställ krav på din leverantör att tillhandahålla tillhörande dokument, t.ex. drift & skötsel.
  • Besök gärna tillverkarens hemsida för att skapa dig en uppfattning och företaget, referenser m.m.
  • Var envis. Kräv alltid dokumentation, om DoP saknas, fråga varför. Kom ihåg att du som byggherre bär slutgiltigt ansvar för dina beslut, det gör inte säljaren.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.