Brandskyddsmålning

BRANDSKYDDSMÅLNING

Applicering av svällande brandskyddsfärg, -lack är en ytbehandling med syfte att skydda sin bärare, d.v.s. underlag av trä eller plywood, mot eld och antändning. Principen är att det applicerade färgskiktet sväller upp och bildar ett skyddande skumlager vid brand. Brandskyddsfärgen, -lacken som sådan förändrar dock inte träets egna egenskaper mot brand, det är brandskyddsfärgen som skyddar träet där träet har prestanda D-s2,d0 medan ytskiktet genererar prestanda t.ex. B-s1,d0.

För att uppnå t.ex. B-s1,d0 krävs att aktuell exponerad sida behandlas. Om träpanel monteras med avstånd (glespanel) för akustikdämpande ändamål måste träpanelens samtliga sidor målas. Samma princip gäller vid användande av t.ex. perforerad plywood, där krav på målning ställs på både fram, -och baksida samt i varje perforerat hål eftersom t.ex. 10mm hål c/c 21,33mm ger +20% exponerat borrhål per kvadratmeter.

Brandskyddsfärg lämpar sig främst för inomhusanvändning. Det finns system med godkända egenskaper för exteriör applicering, det måste därför kontrolleras om behandling avser exteriört användningsområde.

FAKTA ÖVERGRIPANDE EGENSKAPER

  • Syfte med applicering av brandskyddsfärg är att filmskiktet skall skydda träet (D-s2,d0) mot eld och antändning
  • Trä och plywood får i sig inte egna egenskaper mot brand, det är färgskiktet som skyddar underlaget av trä
  • Brandskyddande ytskikt finns enbart på aktuell målad yta
  • Öppen konstruktion, t.ex. glespanel, kräver 4-sidors målning
  • Montage på gips utan luftspalt, t.ex. glespanel, kräver 3-sidors målning
  • Enbart industriell applicering går att CE-certifiera
  • Applicering på plats kräver omfattande kontrollplansystem
  • Begränsad livslängd

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.