Brandskyddsfärg, -lack

BRANDSKYDDSFÄRG, -LACK

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

Brandskyddsfärg appliceras på underlag som brandskyddsfärgen skall skydda mot eld och antändning. Appliceringen innebär inte att underlaget som sådant får ändrade egenskaper mot brand. Det är det applicerade färgskiktet som har till uppgift att skydda underlaget mot antändning.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.