Brandkonsult

Brandkonsult

Industrier som brandsläckning, sprinkler, våtrum, svets med flera kräver certifiering av tjänst och produkt. Brandskyddat trä är inget undantag, även om många tycks tro det. Brandskydd av trä omges av mycket tyckande och allt för ofta av bristande dokumentation.

Föreställ dig limträ, fingerskarvat trä, takstol eller träregel med krav på hållfasthet, t.ex. C24, som säljs helt utan certifierande dokumentation. Detta är otänkbart för de flesta, men inte alla, tyvärr! Som sakkunnig brandkonsult måste du särskilja på brandprovningsrapport och klassifikationsrapport som inte är certifiering av produkten eller tillverkaren. Den enda dokumentation du skall använda är certifierande dokument såsom CE-certifikat tillsammans med prestandadeklaration mot harmoniserad produktstandard samt om CE inte är möjlig, - typgodkännandebevis. Kom ihåg att brandskydd av trä är beprövat, det finns inga unika, fantastiska, snabba och superbilliga lösningar. Brandskydd av trä kräver kunskap, rätt teknik och framförallt så skall leverantören stå under tillverkningskontroll av tredjepart, t.ex. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller likvärdig.

CHECKLISTA BRANDKONSULT SÅLLA INFORMATIONEN, VAR KRITISK

  • Begär alltid att få ta del av prestandadeklaration. Detta är ett skall-krav enligt EU.
  • Kom ihåg att varje träslag skall omfattas av CE märkning och inneha DoP.
  • Rapporter är inte certifierande dokument och kan aldrig ersätta CE och DoP.
  • Saknas tillverkningskontroll, -fråga varför? Tillverkningskontroll är ett skall-krav!
  • Massivt trä omfattas av hEN 14915:2013.
  • Massivt trä omfattas av hEN 13986:2004.
  • SP-Fire 105 bör vara dokumenterad via typgodkännandebevis, då TG ställer krav på tillverkningskontroll.
  • Lyssna ifrågasättande på säljare, kontrollera istället hemsida och dokumentation.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.