Brandimpregnering

BRANDIMPREGNERING

Brandimpregnering via vakuum tryckprocess tillför träet brandhämmande brandhämmande kemikalier djupgående vedens cellstruktur

Vakuum tryckprocesser är alltid industriell och förädlar träets egna egenskaper mot brand vilket innebär att det är "plankan" som utgör såväl ytskikt som beklädnad utan krav på ytterligare skyddande skikt av t.ex. brandskyddsfärg. Vakuum tryckimpregnerings process skall inte jämföras med enklare metoder att flamskyddsbehandla träet yta via flödesborst maskin alternativt sprayning, doppning.

Källa: RIKSTERMBANKEN
Sökbegrepp: Brandskyddsfärg.
Sökbegrepp: Brandimpregnering (finns ej) Istället är sökbegrepp vakuum, tryck impregnering. Värt att veta är att dessa begrepp ofta handlar om träskyddsmedel även om grunden för brandimpregnering är av samma princip.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.