Brandimpregnering

BRANDIMPREGNERING

Vakuum-tryckimpregnering utförs i tryckkärl (autoklav) under högt tryck där torkat trämaterial (<22%) placeras i ett liggande tryckkärl som tillsluts. Luften sugs ut ur kärlet och vedens cellstruktur, varefter man tillsätter brandimpregneringsvätskan under konstant vakuum. Efter specifik programmerad tid för förvakuum pressas därefter mer brandskyddsmedel in i autoklaven (tryckimpregnering).

Den extra mängd brandimpregneringsvätska som tillförs programmeras i en dator som registrerar att aktuell mängd tillförs och tas upp av trämaterialet.

Upptagningen av brandskyddsmedel är ofta 150-350 liter per kubikmeter virke, -plywood, men kan beroende på träslag uppgå ända till 600 liter per kubikmeter.

Brandimpregneringen ger träet egna brandskyddsegenskaper på materialets samtliga sidor och djupgående i vedens cellstruktur.

Det är viktigt att känna till är att brandimpregnering inte är synonymt med att olika fabrikat har likvärdiga egenskaper. Brandskyddsmedlen kan bestå av flertalet olika råvaror med helt skilda egenskaper vilket gör att vissa brandskyddsmedel är betydligt bättre/sämre än andra när det gäller egenskaper för beständighet, rök och brandegenskaper, hygroskopicitet, korrosion med mera.

FAKTA ÖVERGRIPANDE EGENSKAPER

 • Industriell processteknik
 • Hög exakthet på tillförd mängd brandskyddsmedel
 • Kräver torkning i speciell virkestork
 • Förädlingen ger träet egna egenskaper mot brand
 • Impregnering förädlar träet runt om
 • Impregnering ger djupgående inträngning
 • CE märkning enligt EN14915:2013 är möjlig
 • CE märkning enligt EN13986:2004 är möjlig
 • Typgodkända och CE certifierade fabrikat finns
 • Lång livslängd
 • Impregnering bildar ingen film/färg-beläggning

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.