Arkitekt

Arkitekt

Kreativa idéer är stimulerande och utvecklande, men glöm inte bort att lagstiftning om korrekt dokumentation fortfarande gäller, oavsett hur kreativa dina ideér är. Det kan kännas tråkigt i relation till kreativa idéer, men brandskydd handlar om säkerhet och trygghet.

SKYDDAT.NU tycker om arkitekter, ni är fantastiska. Men det finns en hake och det är det ökande utbudet av felaktigt informationsflöde och bristande dokumentation på brandskydd av trä. Efterfrågan att använda trämaterial i installationer som ställer krav på brandtekniska egenskaper t.ex. B-s1,d0 ökar. I takt med ökad efterfrågan kommer du som arkitekt komma i kontakt med produkter, producenter och inte minst säljare som presenterar produkter som är välkända, men även produkter som är helt nya på marknaden. Skyddat.nu menar inte att nya produkter är sämre än beprövade eller viceversa, men det är viktigt att sålla reklam och lovord ner till den nivå som är dokumenterad av t.ex. SP-Certifiering och där dokumentationen är certifierande t.ex. CE-certifikat mot harmoniserad produktstandard eller typgodkännandebevis.

CHECKLISTA ARKITEKT VAR GÄRNA KREATIV, MEN FRÅGA SAKKUNNIG BRAND

  • Innan du ens funderar på produkten, begär att få ta del av prestandadeklaration (DoP)
  • Ingen DoP = olaglig att använda i byggnadsverk
  • Kom ihåg att varje träslag skall vara certifierat, gran ersätter inte furu och viceversa
  • Besök tillverkarens hemsida, skapa dig en uppfattning om tillverkarens trovärdighet, kunskap och kontrollera referenser
  • Fråga efter tillhörande handlingar samt Bilaga-E för enklare översikt av prestanda

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.