SKYDDAT.NU
DIGITAL PLATTFORM
FÖR BRANDSKYDDAT TRÄ
Läs mer

Inköpare och platschef

Inköpare och platschef

Platschefer och inköpare ska se till att lämpliga byggprodukter används och skall göra denna bedömning genom att begära byggproduktens prestandadeklaration.

Arkitekt och konsult

Arkitekt och konsult

Som arkitekt bär du stort ansvar att föreskriva och hänvisa till produkter med de rätta egenskaperna mot brand.

Dokumentation är ett lagkrav

Dokumentation är ett lagkrav

Få andra branscher accepterar så bristfällig och framförallt felaktig dokumentation som branschen för brandskyddat trä.

Euroklass

Euroklass

Trä kan aldrig uppnå euroklass A1 eller A2 eftersom trä är ett organiskt brännbart material. Det finns producenter som påstår så, men det är fel.

Träfasader

Träfasader

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnad i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2 fasad enligt Boverkets BBR.

Röd tråd i CPR

Röd tråd i CPR

Byggproduktförordningen är fullt tillämplig sedan 1 juli 2013. Då ersatte förordningen det tidigare byggproduktdirektivet.

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras. Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, men rätt dokumentation. Välkommen till SKYDDAT.NU

 

 

builder
HAR DU FUNDERINGAR?

Låt oss hjälpa dig

SKYDDAT.NU hjälper dig med sakkunnig support i de flesta frågor gällande brandsäkert trä och träbaserade skivor. Välkommen att skicka din frågeställning till SKYDDAT.NU så svarar vi inom 48timmar på din fråga.

Fråga oss